fbpx

Υπάρχει διέξοδος προς την ιθαγένεια της ΕΕ μέσω της Golden Visa;

  • 7 μήνες πριν

Ονειρευτήκατε ποτέ να ζήσετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να απολαμβάνετε όλα τα οφέλη της ιθαγένειας της ΕΕ; Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι μπορεί να υπάρχει ένας δρόμος για την επίτευξη αυτού του ονείρου μέσω της Πρόγραμμα Golden Visa. Αυτή η μοναδική πρωτοβουλία επιτρέπει στα άτομα να αποκτήσουν διαμονή και ενδεχομένως υπηκοότητα σε μια χώρα της ΕΕ πραγματοποιώντας ορισμένες επενδύσεις. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις αυτής της συναρπαστικής ευκαιρίας και θα σας βοηθήσουμε να καταλάβετε αν η Χρυσή Βίζα θα μπορούσε να είναι το κλειδί σας για την υπηκοότητα της ΕΕ. Ας εντρυφήσουμε, λοιπόν, σε αυτό το θέμα και ας ανακαλύψουμε την πιθανή οδό προς ένα λαμπρό μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πίνακας περιεχομένων

Κατανόηση της Golden Visa

Ορισμός της Golden Visa

Η χρυσή βίζα είναι ένα είδος προγράμματος παραμονής που παρέχει σε άτομα την ευκαιρία να αποκτήσουν άδεια παραμονής σε μια συγκεκριμένη χώρα κάνοντας μια σημαντική οικονομική επένδυση. Προσφέρεται συνήθως από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως μέσο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την τόνωση των οικονομιών τους.

Χώρες που προσφέρουν τη Χρυσή Βίζα

Αρκετές χώρες της ΕΕ προσφέρουν το πρόγραμμα Golden Visa, η καθεμία με τις δικές της απαιτήσεις και οφέλη. Δημοφιλείς προορισμοί για τη Χρυσή Βίζα είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα. Οι χώρες αυτές έχουν καλλιεργήσει ελκυστικά προγράμματα για να προσελκύσουν ξένους επενδυτές και ιδιώτες που επιθυμούν να διαμείνουν στην ΕΕ.

Γενικές απαιτήσεις για την απόκτηση Golden Visa

Αν και κάθε χώρα έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις, υπάρχουν ορισμένες γενικές προϋποθέσεις για την απόκτηση Golden Visa. Αυτές περιλαμβάνουν συνήθως την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε ακίνητα, κρατικά ομόλογα ή επιχειρήσεις εντός της χώρας. Οι αιτούντες μπορεί επίσης να χρειαστεί να προσκομίσουν αποδείξεις οικονομικής σταθερότητας, να περάσουν από ελέγχους ιστορικού και να επιδείξουν πραγματική πρόθεση διαμονής στη χώρα. Είναι σημαντικό να ερευνήσετε διεξοδικά και να κατανοήσετε τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης χώρας πριν υποβάλετε αίτηση για Χρυσή Βίζα.

Πλεονεκτήματα και οφέλη της Golden Visa

Άδεια εργασίας και διαμονής στην ΕΕ

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της απόκτησης χρυσής βίζας είναι η άδεια εργασίας, διαμονής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σπουδών στη χώρα που προσφέρει τη βίζα. Αυτή η ελευθερία μετακίνησης εντός της ΕΕ επιτρέπει στα άτομα να εξερευνήσουν διάφορες ευκαιρίες απασχόλησης και να απολαύσουν τα οφέλη της διαβίωσης σε ένα διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον.

Διαβατήρια και διεθνή ταξίδια

Σε πολλές περιπτώσεις, μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα διαμονής, τα άτομα που είναι κάτοχοι Golden Visa μπορούν να αποκτήσουν το δικαίωμα να αποκτήσουν την ιθαγένεια της χώρας στην οποία διαμένουν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση διαβατηρίου της ΕΕ, το οποίο παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα να ταξιδεύει και να διαμένει σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ χωρίς την ανάγκη για πρόσθετες θεωρήσεις. Αυτό ανοίγει έναν κόσμο δυνατοτήτων για ταξίδια και διεθνείς εμπειρίες.

Πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ

Μέσω της Golden Visa, τα άτομα και οι οικογένειές τους μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα εντός της ΕΕ. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελές για τους φοιτητές που αναζητούν τριτοβάθμια εκπαίδευση σε διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Επιπλέον, οι κάτοχοι της Χρυσής Βίζας μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τα υψηλής ποιότητας συστήματα υγειονομικής περίθαλψης που υπάρχουν στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας ηρεμία και ποιοτική φροντίδα για τους ίδιους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Χρυσή βίζα και ιθαγένεια της ΕΕ: Η διαδικασία

Η Golden Visa ως οδός προς την παραμονή

Η χρυσή βίζα χρησιμεύει ως εφαλτήριο για την απόκτηση άδειας διαμονής σε κράτος μέλος της ΕΕ. Με την εκπλήρωση των επενδυτικών απαιτήσεων και την ικανοποίηση των κριτηρίων που θέτει η χώρα που προσφέρει τη θεώρηση, τα άτομα μπορούν να αποκτήσουν το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται στην εν λόγω χώρα, συχνά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η διαμονή επιτρέπει στα άτομα και τις οικογένειές τους να απολαμβάνουν τα προνόμια και τα οφέλη της ζωής στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζονται για την ενδεχόμενη υπηκοότητα της ΕΕ.

Μετάβαση από τη διαμονή στην ιθαγένεια

Ενώ η Χρυσή Βίζα χορηγεί άδεια διαμονής, δεν οδηγεί αυτόματα σε υπηκοότητα της ΕΕ. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άτομα που κατέχουν Χρυσή Βίζα για ορισμένο χρονικό διάστημα μπορεί να δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για την υπηκοότητα της χώρας στην οποία διαμένουν. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις για την υπηκοότητα διαφέρουν από χώρα σε χώρα και συχνά περιλαμβάνουν περαιτέρω επενδύσεις, γνώση της γλώσσας και ένταξη στην κοινωνία.

Μέσο χρονικό διάστημα από τη χρυσή βίζα έως την υπηκοότητα της ΕΕ

Το χρονοδιάγραμμα από την απόκτηση της χρυσής βίζας έως την απόκτηση της ιθαγένειας της ΕΕ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τις ειδικές απαιτήσεις της. Κατά μέσο όρο, μπορεί να χρειαστούν από 5 έως 10 χρόνια. Το χρονοδιάγραμμα αυτό συνήθως λαμβάνει υπόψη την αρχική περίοδο επένδυσης, τη διάρκεια της διαμονής και τα πρόσθετα βήματα που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για την υπηκοότητα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ατομικές συνθήκες και τυχόν αλλαγές στους νόμους περί μετανάστευσης μπορούν να επηρεάσουν αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Κόστος που σχετίζεται με τη Golden Visa

Τέλη αίτησης βίζας

Κατά την υποβολή αίτησης για Golden Visa, οι αιτούντες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να επιβαρυνθούν με ορισμένα τέλη. Τα τέλη αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης θεώρησης, όπως διοικητικά τέλη και νομικά έξοδα για την προετοιμασία εγγράφων ή επαγγελματική βοήθεια. Είναι ζωτικής σημασίας να θεωρήσετε αυτά τα τέλη ως μέρος της συνολικής επένδυσης που απαιτείται για τη Χρυσή Βίζα.

Επενδυτικές απαιτήσεις

Ένα από τα κύρια έξοδα που συνδέονται με τη Golden Visa είναι η ίδια η επένδυση. Οι συγκεκριμένες επενδυτικές απαιτήσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ορισμένες χώρες μπορεί να απαιτούν επενδύσεις σε ακίνητα, ενώ άλλες μπορεί να επιτρέπουν επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα, επιχειρήσεις ή δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι σημαντικό να ερευνήσετε και να κατανοήσετε τις επενδυτικές επιλογές και το σχετικό κόστος προτού δεσμευτείτε σε ένα πρόγραμμα Golden Visa.

Κόστος διατήρησης του καθεστώτος Golden Visa

Μετά την απόκτηση της Golden Visa, υπάρχουν τρέχουσες δαπάνες για τη διατήρηση του καθεστώτος της θεώρησης. Τα έξοδα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τέλη ανανέωσης, φόρους και συμμόρφωση με τυχόν κανονισμούς ή απαιτήσεις που θέτει η χώρα που προσφέρει τη θεώρηση. Είναι σημαντικό να συνυπολογίσετε αυτά τα έξοδα όταν εξετάζετε το συνολικό κόστος της Χρυσής Βίζας.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη Golden Visa

Μπορεί να ανακληθεί η Golden Visa;

Ενώ είναι εξαιρετικά απίθανο για ένα Ανάκληση της Golden Visa αφού αποκτηθεί, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες το καθεστώς διαμονής μπορεί να ανακληθεί. Οι περιστάσεις αυτές αφορούν συνήθως εγκληματικές δραστηριότητες, παραβίαση των μεταναστευτικών νόμων ή δόλια συμπεριφορά. Ωστόσο, εφόσον ο κάτοχος της θεώρησης συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις που θέτει η χώρα, η Χρυσή Βίζα παρέχει μια σταθερή πορεία προς την παραμονή.

Μπορούν οι οικογένειες να αποκτήσουν άδεια παραμονής μέσω της Golden Visa;

Απολύτως! Τα περισσότερα προγράμματα Golden Visa επεκτείνονται στα άμεσα μέλη της οικογένειας του κύριου αιτούντος. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συζύγους, παιδιά και μερικές φορές γονείς. Με την απόκτηση χρυσής βίζας, οι οικογένειες μπορούν να βιώσουν τα οφέλη της κοινής διαβίωσης, εργασίας και σπουδών σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ.

Τι συμβαίνει όταν λήξει η Visa;

Όταν μια Golden Visa πλησιάζει στη λήξη της, υπάρχουν συνήθως επιλογές για να ανανέωση της βίζας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις ανανέωσης που θέτει η χώρα που προσφέρει τη θεώρηση για να διατηρήσετε το καθεστώς διαμονής. Η παρακολούθηση των ημερομηνιών λήξης της θεώρησης και ο έγκαιρος προγραμματισμός μπορούν να διασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση και τη συνέχεια της διαμονής.

Απαιτήσεις για την ιθαγένεια της ΕΕ

Διάρκεια διαμονής

Σημαντική προϋπόθεση για την απόκτηση της ιθαγένειας της ΕΕ είναι η διάρκεια της διαμονής. Η συγκεκριμένη διάρκεια ποικίλλει από χώρα σε χώρα, αλλά γενικά κυμαίνεται από 5 έως 10 έτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα άτομα πρέπει να διατηρούν σταθερά το καθεστώς διαμονής τους και να πληρούν όλες τις απαιτήσεις που θέτει η χώρα.

Ένταξη στην κοινωνία

Οι χώρες της ΕΕ δίνουν μεγάλη σημασία στην ένταξη των ατόμων στην κοινωνία ως μέρος των απαιτήσεων ιθαγένειας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επίδειξη γνώσης του τοπικού πολιτισμού, των εθίμων και των αξιών, καθώς και τη συμμετοχή σε κοινοτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Η ενσωμάτωση αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση του ατόμου να γίνει ενεργό και αφοσιωμένο μέλος της χώρας στην οποία διαμένει.

Απαιτήσεις γλωσσομάθειας

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ απαιτούν από τα άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιθαγένεια να έχουν ένα ορισμένο επίπεδο γνώσης της επίσημης γλώσσας της χώρας. Αυτό διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία και την ενσωμάτωση στην κοινωνία. Η γλωσσική επάρκεια μπορεί να αποδειχθεί μέσω γλωσσικών εξετάσεων ή πιστοποιητικών.

Τεστ ιθαγένειας και συνεντεύξεις

Στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης για χορήγηση ιθαγένειας, τα άτομα ενδέχεται να χρειαστεί να υποβληθούν σε εξετάσεις και συνεντεύξεις για να αξιολογηθεί η γνώση τους σχετικά με τους νόμους, την ιστορία και τις πολιτικές ευθύνες της χώρας. Οι εξετάσεις αυτές αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν την κατανόηση των αξιών της χώρας και τη δέσμευση να είναι ενημερωμένοι και υπεύθυνοι πολίτες.

Η χρυσή βίζα σε διάφορες χώρες της ΕΕ

Το πρόγραμμα Golden Visa της Πορτογαλίας

Το πρόγραμμα Golden Visa της Πορτογαλίας είναι μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για την απόκτηση άδειας διαμονής στην ΕΕ. Επιτρέπει επενδύσεις σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, των κεφαλαίων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα παρέχει μια γρήγορη πορεία προς την παραμονή, με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για υπηκοότητα μετά από πέντε χρόνια. Οι ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες, οι ευνοϊκές φορολογικές πολιτικές και η υψηλή ποιότητα ζωής της Πορτογαλίας την καθιστούν ελκυστική επιλογή για τους αιτούντες τη Χρυσή Βίζα.

Το πρόγραμμα Golden Visa της Ισπανίας

Η Ισπανία προσφέρει ένα πρόγραμμα χρυσής βίζας που ανοίγει τις πόρτες για διαμονή και ενδεχόμενη υπηκοότητα. Το πρόγραμμα απαιτεί επενδύσεις σε ακίνητα, δημόσιο χρέος ή δημιουργία θέσεων εργασίας. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ισπανίας, οι ζωντανές πόλεις και ο μεσογειακός τρόπος ζωής την καθιστούν δελεαστικό προορισμό για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν Χρυσή Βίζα.

Το πρόγραμμα Golden Visa της Ελλάδας

Το πρόγραμμα Golden Visa της Ελλάδας προσφέρει άδεια παραμονής σε άτομα που επενδύουν σε ακίνητα. Το πρόγραμμα είναι γνωστό για την ευελιξία του, επιτρέποντας κοινές επενδύσεις και ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών. Τα εντυπωσιακά τοπία, η αρχαία ιστορία και η ζεστή φιλοξενία της Ελλάδας την καθιστούν ελκυστική τοποθεσία για να διαμείνετε και να απολαύσετε τα οφέλη της Χρυσής Βίζας.

Ιστορίες επιτυχίας κατόχων Golden Visa

Προσωπικές εμπειρίες

Πολλά άτομα έχουν λάβει με επιτυχία τη Χρυσή Βίζα και έχουν επιτύχει τους στόχους τους να ζήσουν και να εργαστούν στην ΕΕ. Αυτές οι ιστορίες επιτυχίας αναδεικνύουν τις ευκαιρίες, την προσωπική ανάπτυξη και τις θετικές εμπειρίες που συνεπάγεται η ιδιότητα του κατόχου Golden Visa. Από την ίδρυση επιτυχημένων επιχειρήσεων μέχρι την επιδίωξη εκπαιδευτικών φιλοδοξιών, Κάτοχοι Golden Visa μοιράζονται τα ταξίδια τους και τα οφέλη που έφερε η βίζα στη ζωή τους.

Χρόνος απόκτησης της ιθαγένειας

Ενώ το χρονοδιάγραμμα για την απόκτηση της ιθαγένειας μπορεί να ποικίλλει, οι ιστορίες επιτυχίας συχνά παρουσιάζουν άτομα που έχουν μεταβεί επιτυχώς από τη χρυσή βίζα στην ιθαγένεια της ΕΕ εντός του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος. Οι μαρτυρίες αυτές καταδεικνύουν την αφοσίωση, την επιμονή και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση που απαιτούνται για την απόκτηση πλήρων δικαιωμάτων ιθαγένειας στην ΕΕ.

Οφέλη που βιώσατε

Οι κάτοχοι Golden Visa εκφράζουν συχνά την ικανοποίησή τους για τα προνόμια και τα οφέλη που συνεπάγεται η διαμονή στην ΕΕ. Τα οφέλη αυτά περιλαμβάνουν πρόσβαση σε υψηλό επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης, ποιοτική εκπαίδευση, βελτιωμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες και τη δυνατότητα να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της ΕΕ. Οι ιστορίες επιτυχίας υπογραμμίζουν πώς η Χρυσή Βίζα εμπλούτισε τη ζωή τους και άνοιξε νέους ορίζοντες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Κριτικές και ανησυχίες σχετικά με τη Golden Visa

Προβλήματα με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη διαφθορά

Μία από τις κύριες ανησυχίες που περιβάλλουν τη Golden Visa είναι η πιθανότητα κατάχρησης και εκμετάλλευσης από άτομα που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι χαλαροί κανονισμοί και οι ανεπαρκείς διαδικασίες δέουσας επιμέλειας θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε άτομα με αμφίβολες προθέσεις να αποκτήσουν δικαιώματα παραμονής μέσω του προγράμματος. Η αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της φήμης του προγράμματος Golden Visa.

Ανισότητες και επικρίσεις σχετικά με την "αγορά ιθαγένειας

Οι επικριτές της Χρυσής Βίζας ισχυρίζονται ότι διαιωνίζει την ανισότητα, επιτρέποντας σε πλούσια άτομα να αγοράζουν ουσιαστικά δικαιώματα ιθαγένειας ή διαμονής, παρακάμπτοντας την παραδοσιακή διαδικασία μετανάστευσης. Αυτό μπορεί να εγείρει ηθικές και κοινωνικές ανησυχίες, καθώς μπορεί να δημιουργήσει διάκριση μεταξύ εκείνων που μπορούν να αντέξουν οικονομικά την επένδυση και εκείνων που δεν μπορούν. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και της τήρησης των αρχών της δικαιοσύνης και της ισότητας.

Ηθικές επιπτώσεις

Η Golden Visa εγείρει ηθικά ερωτήματα σχετικά με την εμπορευματοποίηση της ιθαγένειας και των δικαιωμάτων διαμονής. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι το να επιτρέπεται στα άτομα να αγοράζουν ουσιαστικά αυτά τα δικαιώματα υποτιμά την έννοια της ιθαγένειας και υπονομεύει τις αρχές της πολιτογράφησης. Η αντιμετώπιση αυτών των ηθικών συνεπειών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της νομιμότητας του προγράμματος και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού.

Το μέλλον των χρυσών θεωρήσεων στην ΕΕ

Αλλαγές στην πολιτική της ΕΕ

Καθώς τα προγράμματα Golden Visa έχουν κερδίσει δημοτικότητα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ εξετάζουν όλο και περισσότερο τον αντίκτυπό τους και αξιολογούν πιθανές μεταρρυθμίσεις. Εξετάζονται τροποποιήσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας, στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και στην αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με την ανισότητα και τις ηθικές επιπτώσεις. Το μέλλον των χρυσών θεωρήσεων στην ΕΕ είναι πιθανό να περιλαμβάνει αυστηρότερους κανονισμούς και ένα πιο διαφανές και ηθικό πλαίσιο.

Μακροπρόθεσμες προοπτικές για το πρόγραμμα Golden Visa

Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για το πρόγραμμα Golden Visa παραμένουν θετικές. Η ΕΕ εξακολουθεί να προσελκύει ξένες επενδύσεις και η Χρυσή Βίζα αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την προώθηση των διεθνών σχέσεων. Αν και μπορεί να χρειαστούν αλλαγές για την αντιμετώπιση των ανησυχιών και την ενίσχυση της ακεραιότητας του προγράμματος, η έννοια της παροχής διαμονής μέσω επενδύσεων είναι πιθανό να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ.

Πιθανός αντίκτυπος στη μεταναστευτική πολιτική και νομοθεσία της ΕΕ

Τα προγράμματα Golden Visa έχουν ήδη επηρεάσει τις μεταναστευτικές πολιτικές και τους νόμους της ΕΕ, προωθώντας την ιδέα της διαμονής με βάση τις επενδύσεις. Καθώς τα προγράμματα συνεχίζουν να εξελίσσονται, ενδέχεται να συμβάλουν στη διαμόρφωση των μελλοντικών μεταναστευτικών πολιτικών εντός της ΕΕ. Ο αντίκτυπος των προγραμμάτων Golden Visa μπορεί να επεκταθεί πέραν της διαμονής, επηρεάζοντας ενδεχομένως τις οδούς προς την υπηκοότητα και τις ευρύτερες συζητήσεις για τις πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης στην ΕΕ.

Συγκρίνετε τις λίστες

Σύγκριση