fbpx

Πώς συγκρίνεται το κόστος του προγράμματος Golden Visa της Ελλάδας με τα προγράμματα άλλων χωρών;

  • 8 μήνες πριν

Φανταστείτε να ξεκινάτε ένα ταξίδι για να αποκτήσετε μια χρυσή βίζα, μια πύλη για εξαιρετικές ευκαιρίες και μια πολυτελή ζωή στην Ελλάδα. Αλλά πριν απογειωθείτε, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο κόστος αυτού του χρυσού εισιτηρίου. Αποτελεί το πρόγραμμα Golden Visa της Ελλάδας μια προσιτή επιλογή σε σύγκριση με τα αντίστοιχα προγράμματα σε όλο τον κόσμο; Από τα εκπληκτικά νησιά μέχρι την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, ελάτε μαζί μας καθώς εξερευνούμε τις οικονομικές πτυχές του προγράμματος Golden Visa της Ελλάδας και την ανταγωνιστικότητά του στην παγκόσμια αγορά.

Πίνακας περιεχομένων

Κατανόηση του ελληνικού προγράμματος Golden Visa

Η έννοια του προγράμματος Golden Visa

Το Ελληνικό πρόγραμμα Golden Visa είναι ένα πρόγραμμα διαμονής μέσω επένδυσης που προσφέρει σε άτομα και τις οικογένειές τους την ευκαιρία να αποκτήσουν ελληνική κατοικία και τελικά υπηκοότητα. Το πρόγραμμα αυτό εισήχθη το 2013 για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και την τόνωση της ελληνικής οικονομίας. Επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να επενδύσουν στην Ελλάδα και σε αντάλλαγμα να αποκτήσουν καθεστώς κατοικίας.

Ορισμός της χρυσής βίζας της Ελλάδας

Το πρόγραμμα Golden Visa της Ελλάδας έχει σχεδιαστεί για να χορηγεί άδεια παραμονής σε άτομα που επενδύουν ένα συγκεκριμένο ποσό σε ελληνικά ακίνητα. Για να είναι επιλέξιμοι, τα άτομα πρέπει να επενδύσουν τουλάχιστον 250.000 ευρώ σε κατοικίες. Η επένδυση αυτή μπορεί να γίνει είτε σε ένα ακίνητο είτε σε πολλά ακίνητα, εφόσον η συνολική αξία τους πληροί την ελάχιστη απαίτηση.

Βασικά οφέλη από την απόκτηση μιας ελληνικής χρυσής βίζας

Υπάρχουν διάφορα βασικά οφέλη που σχετίζονται με την απόκτηση ελληνικής χρυσής βίζας. Πρώτον, παρέχει στα άτομα και τις οικογένειές τους το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται στην Ελλάδα. Αυτό περιλαμβάνει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, παρέχει ταξίδια χωρίς θεώρηση εντός του χώρου Σένγκεν, ο οποίος αποτελείται από 26 ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό επιτρέπει στα άτομα να εξερευνούν και να ταξιδεύουν εύκολα σε όλη την Ευρώπη.

Επιπλέον, απόκτηση ελληνικής χρυσής βίζας μπορεί να χρησιμεύσει ως δίοδος προς την ελληνική ιθαγένεια. Αφού διατηρήσουν τη διαμονή τους για ορισμένο χρονικό διάστημα, τα άτομα μπορούν να γίνουν επιλέξιμα για να υποβάλουν αίτηση για την ελληνική ιθαγένεια, η οποία συνοδεύεται από όλα τα οφέλη και τα δικαιώματα ενός πολίτη της ΕΕ. Αυτό παρέχει στα άτομα ευκαιρίες για μεγαλύτερη κινητικότητα και πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα παροχών και υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κόστος της Ελληνικής Χρυσής Βίζας

Λεπτομερής εξήγηση της δομής του κόστους της Golden Visa της Ελλάδας

Το κόστος για την απόκτηση μιας ελληνικής χρυσής βίζας περιλαμβάνει κυρίως την επένδυση σε ελληνικά ακίνητα. Τα φυσικά πρόσωπα απαιτείται να επενδύσουν τουλάχιστον 250.000 ευρώ σε κατοικίες. Η επένδυση αυτή μπορεί να γίνει είτε σε νέα είτε σε μεταπωλούμενα ακίνητα και δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την τοποθεσία του ακινήτου εντός της Ελλάδας.

Εκτός από την επένδυση σε ακίνητα, υπάρχουν και κάποιες σχετικές αμοιβές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτά περιλαμβάνουν νομικά και διοικητικά τέλη, φόρους μεταβίβασης ακινήτων και συμβολαιογραφικά τέλη. Τα έξοδα αυτά μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες και τις απαιτήσεις κάθε μεμονωμένου αιτούντος.

Μέθοδοι απόκτησης ελληνικής χρυσής βίζας

Υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι για την απόκτηση μιας ελληνικής χρυσής βίζας. Η πρώτη μέθοδος είναι η ατομική αίτηση, κατά την οποία το άτομο υποβάλλει απευθείας αίτηση στις ελληνικές αρχές για τη χορήγηση της βίζας. Η δεύτερη μέθοδος είναι μέσω διορισμού αντιπροσώπου, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και να παράσχει καθοδήγηση καθ' όλη τη διάρκεια της αίτησης για άδεια διαμονής.

Κρυφό κόστος που σχετίζεται με τις δράσεις Golden Visa της Ελλάδας

Παρόλο που η δομή του κόστους της ελληνικής Golden Visa είναι σχετικά διαφανής, είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη τυχόν πρόσθετα έξοδα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τέλη για τη μετάφραση και την επικύρωση εγγράφων, καθώς και έξοδα ταξιδιού για την επίσκεψη στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης. Αυτά τα κρυφά έξοδα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό του προγράμματος Greek Golden Visa.

Το πρόγραμμα Golden Visa της Πορτογαλίας

Επισκόπηση του προγράμματος Golden Visa της Πορτογαλίας

Η Πορτογαλία προσφέρει επίσης το δικό της πρόγραμμα Golden Visa, το οποίο θεωρείται ευρέως ως ένα από τα πιο ελκυστικά προγράμματα διαμονής μέσω επενδύσεων στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα της Πορτογαλίας ξεκίνησε το 2012 και έχει επιτύχει να προσελκύσει ξένους επενδυτές στη χώρα.

Δομή κόστους της Golden Visa της Πορτογαλίας

Για να αποκτήσει κάποιος πορτογαλική χρυσή βίζα, πρέπει να πραγματοποιήσει μια επένδυση στην Πορτογαλία. Η ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση είναι 350.000 ευρώ για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή χαμηλής πυκνότητας ή 500.000 ευρώ για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή υψηλής πυκνότητας. Επιπλέον, τα άτομα μπορούν επίσης να επενδύσουν 350.000 ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη ή 250.000 ευρώ σε καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες.

Σύγκριση του κόστους της Golden Visa της Ελλάδας και της Πορτογαλίας

Συγκρίνοντας τις δομές κόστους του ελληνικού και του πορτογαλικού προγράμματος Golden Visa, είναι σαφές ότι η Πορτογαλία έχει υψηλότερη ελάχιστη επενδυτική απαίτηση. Το κόστος απόκτησης πορτογαλικής χρυσής βίζας ξεκινά από 350.000 ευρώ, ενώ το ελληνικό πρόγραμμα έχει ελάχιστη επενδυτική απαίτηση 250.000 ευρώ. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως η αγορά ακινήτων, η τοποθεσία και οι πιθανές αποδόσεις της επένδυσης, όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ των δύο προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα Golden Visa της Ισπανίας

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Golden Visa της Ισπανίας

Η Ισπανία προσφέρει επίσης ένα πρόγραμμα Golden Visa, το οποίο επιτρέπει σε άτομα και τις οικογένειές τους να αποκτήσουν άδεια παραμονής στη χώρα. Το πρόγραμμα της Ισπανίας θεσπίστηκε το 2013 και έχει κερδίσει δημοτικότητα μεταξύ των ξένων επενδυτών.

Επεξήγηση της διάρθρωσης του κόστους της ισπανικής Golden Visa

Για να είναι επιλέξιμοι για τη χρυσή βίζα της Ισπανίας, τα άτομα πρέπει να πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις στη χώρα. Η ελάχιστη απαίτηση επένδυσης ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της επένδυσης. Για παράδειγμα, οι ιδιώτες μπορούν να επενδύσουν 500.000 ευρώ σε ακίνητα, 1 εκατ. ευρώ σε μετοχές ισπανικών εταιρειών ή 2 εκατ. ευρώ σε ισπανικά κρατικά ομόλογα.

Σύγκριση του κόστους της Golden Visa της Ελλάδας και της Ισπανίας

Συγκρίνοντας τις δομές κόστους του ελληνικού και του ισπανικού προγράμματος Golden Visa, είναι προφανές ότι η Ισπανία έχει υψηλότερες ελάχιστες επενδυτικές απαιτήσεις. Η ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση για το ισπανικό πρόγραμμα ξεκινά από 500.000 ευρώ, ενώ το ελληνικό πρόγραμμα έχει χαμηλότερη ελάχιστη επενδυτική απαίτηση 250.000 ευρώ. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε επένδυση, τα άτομα θα πρέπει να εξετάζουν τις πιθανές αποδόσεις, τις συνθήκες της αγοράς και τους ατομικούς επενδυτικούς στόχους πριν λάβουν μια απόφαση.

Πρόγραμμα Golden Visa της Μάλτας

Κατανόηση του προγράμματος Golden Visa της Μάλτας

Το πρόγραμμα Golden Visa της Μάλτας προσφέρει σε άτομα και τις οικογένειές τους την ευκαιρία να αποκτήσουν διαμονή στη Μάλτα και, τελικά, υπηκοότητα. Το πρόγραμμα της Μάλτας καθιερώθηκε το 2021 και έχει ως στόχο να προσελκύσει στη χώρα άτομα και επενδυτές υψηλής καθαρής θέσης.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή κόστους της Golden Visa της Μάλτας

Για να είναι επιλέξιμοι για τη Χρυσή Βίζα της Μάλτας, οι πολίτες πρέπει να πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις στη χώρα. Η ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση είναι 300.000 ευρώ για αγορά ή ενοικίαση ακινήτου, ανάλογα με την τοποθεσία και την αξία του ακινήτου. Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα πρέπει επίσης να καταβάλουν εισφορά στο Εθνικό Ταμείο Ανάπτυξης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία κυμαίνεται από 58.000 έως 755.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Σύγκριση του κόστους της Golden Visa της Ελλάδας και της Μάλτας

Συγκρίνοντας τις δομές κόστους των ελληνικών και μαλτέζικων προγραμμάτων Golden Visa, είναι σαφές ότι η Μάλτα έχει υψηλότερη ελάχιστη επενδυτική απαίτηση. Η ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση για το πρόγραμμα της Μάλτας ξεκινά από 300.000 ευρώ για ακίνητα, ενώ το ελληνικό πρόγραμμα έχει χαμηλότερη ελάχιστη επενδυτική απαίτηση 250.000 ευρώ. Ωστόσο, τα άτομα θα πρέπει να εξετάσουν και άλλους παράγοντες, όπως οι συνολικές επενδυτικές απαιτήσεις, τα οφέλη διαμονής και ιθαγένειας και οι ατομικές συνθήκες πριν λάβουν μια απόφαση.

Το πρόγραμμα Golden Visa της Κύπρου

Χαρακτηριστικά του προγράμματος Golden Visa της Κύπρου

Το πρόγραμμα Golden Visa της Κύπρου προσφέρει σε άτομα και τις οικογένειές τους την ευκαιρία να αποκτήσουν κυπριακή κατοικία και, τελικά, υπηκοότητα. Το πρόγραμμα της Κύπρου ξεκίνησε το 2013 και έχει κερδίσει σημαντική προσοχή από τους ξένους επενδυτές.

Ανάλυση της διάρθρωσης του κόστους της κυπριακής Golden Visa

Για να είναι επιλέξιμοι για τη Χρυσή Βίζα της Κύπρου, τα άτομα πρέπει να πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις στη χώρα. Η ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση είναι 300.000 ευρώ για την αγορά ακινήτου και δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την τοποθεσία ή τον αριθμό των ακινήτων. Επιπλέον, τα άτομα πρέπει να κάνουν δωρεά ύψους 75.000 ευρώ στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και 75.000 ευρώ στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης.

Σύγκριση του κόστους της Golden Visa της Ελλάδας και της Κύπρου

Συγκρίνοντας τις δομές κόστους του ελληνικού και του κυπριακού προγράμματος Golden Visa, είναι προφανές ότι η Κύπρος έχει παρόμοια ελάχιστη επενδυτική απαίτηση. Και τα δύο προγράμματα απαιτούν ελάχιστη επένδυση 250.000 ευρώ σε ακίνητα. Ωστόσο, η Κύπρος έχει πρόσθετες απαιτήσεις δωρεάς, καθιστώντας το συνολικό κόστος απόκτησης της κυπριακής Χρυσής Βίζας δυνητικά υψηλότερο από το ελληνικό πρόγραμμα. Τα άτομα θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά όλες τις απαιτήσεις και τα οφέλη πριν λάβουν μια απόφαση.

Πρόγραμμα Golden Visa του Ηνωμένου Βασιλείου

Βασικά στοιχεία του προγράμματος Golden Visa του Ηνωμένου Βασιλείου

Το πρόγραμμα Golden Visa του Ηνωμένου Βασιλείου, επίσημα γνωστό ως Tier 1 Investor Visa, προσφέρει σε άτομα και τις οικογένειές τους την ευκαιρία να αποκτήσουν άδεια διαμονής και, τελικά, υπηκοότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρόγραμμα έχει υποστεί αρκετές αλλαγές με την πάροδο των ετών για να διασφαλίσει ότι προσελκύει πραγματικούς επενδυτές και ωφελεί την οικονομία της χώρας.

Κατανόηση του κόστους της Golden Visa του Ηνωμένου Βασιλείου

Για να είναι επιλέξιμοι για την Golden Visa του Ηνωμένου Βασιλείου, οι πολίτες πρέπει να κάνουν σημαντικές οικονομικές επενδύσεις στη χώρα. Η ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση είναι 2 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας, οι οποίες μπορούν να επενδυθούν σε κρατικά ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου, μετοχικό κεφάλαιο ή δανειακά κεφάλαια σε ενεργές και εμπορικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες επιταχυνόμενες διαδρομές για υψηλότερα ποσά επένδυσης.

Σύγκριση του κόστους της Golden Visa της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου

Συγκρίνοντας τις δομές κόστους των προγραμμάτων Golden Visa της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι προφανές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολύ υψηλότερη ελάχιστη επενδυτική απαίτηση. Η ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση για το βρετανικό πρόγραμμα ξεκινάει από 2 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας, η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη από την ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση της Ελλάδας που είναι 250.000 ευρώ. Ωστόσο, τα άτομα θα πρέπει επίσης να εξετάσουν παράγοντες όπως τα οφέλη, ο κίνδυνος και οι πιθανές αποδόσεις που συνδέονται με κάθε πρόγραμμα πριν λάβουν μια απόφαση.

Πρόγραμμα Golden Visa των ΗΠΑ

Γρήγορη ανασκόπηση του προγράμματος Golden Visa των ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν ένα πρόγραμμα θεώρησης για επενδυτές, γνωστό ως Πρόγραμμα Μεταναστών Επενδυτών EB-5, το οποίο παρέχει σε άτομα και τις οικογένειές τους την ευκαιρία να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία στη χώρα. Το πρόγραμμα θεσπίστηκε το 1990 και έχει ως στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατανομή του κόστους της Golden Visa των ΗΠΑ

Για να είναι επιλέξιμοι για την Golden Visa των ΗΠΑ, οι πολίτες πρέπει να κάνουν μια σημαντική οικονομική επένδυση σε μια νέα εμπορική επιχείρηση. Η ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση είναι $1,8 εκατομμύρια για γενικά έργα ή $900.000 για έργα σε στοχευμένες περιοχές απασχόλησης. Επιπλέον, η επένδυση πρέπει να δημιουργήσει ή να διατηρήσει τουλάχιστον 10 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης για εργαζόμενους στις ΗΠΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Σύγκριση του κόστους της Golden Visa της Ελλάδας και των ΗΠΑ

Συγκρίνοντας τις δομές κόστους των προγραμμάτων Golden Visa της Ελλάδας και των ΗΠΑ, είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ υψηλότερη ελάχιστη επενδυτική απαίτηση. Η ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση για το πρόγραμμα των ΗΠΑ ξεκινάει από $900.000, η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη από την ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση της Ελλάδας που είναι 250.000 ευρώ. Ωστόσο, οι ιδιώτες θα πρέπει να εξετάσουν και άλλους παράγοντες, όπως οι πιθανές αποδόσεις, οι απαιτήσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και οι μακροπρόθεσμες επενδυτικές ευκαιρίες, προτού λάβουν μια απόφαση.

Πρόγραμμα Golden Visa των χωρών της Καραϊβικής

Εισαγωγή στα προγράμματα Golden Visa της Καραϊβικής

Αρκετές χώρες της Καραϊβικής προσφέρουν τα δικά τους προγράμματα Golden Visa, τα οποία προσελκύουν άτομα και οικογένειες που επιθυμούν διαμονή ή υπηκοότητα στην περιοχή. Τα προγράμματα αυτά έχουν κερδίσει δημοτικότητα λόγω των ελκυστικών επενδυτικών επιλογών, των πλεονεκτημάτων του τρόπου ζωής και των δυνατοτήτων διεθνούς κινητικότητας.

Αποκαλύπτοντας το κόστος των χρυσών θεωρήσεων της Καραϊβικής

Οι δομές κόστους των προγραμμάτων Golden Visa της Καραϊβικής διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ορισμένες χώρες της Καραϊβικής προσφέρουν προγράμματα ιθαγένειας μέσω επενδύσεων, όπου τα άτομα μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά οικονομικά στην οικονομία της χώρας με αντάλλαγμα την ιθαγένεια. Οι συνεισφορές αυτές μπορεί να κυμαίνονται από $100.000 έως αρκετά εκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με τη χώρα και την επενδυτική επιλογή που επιλέγεται.

Σύγκριση του κόστους της Golden Visa της Ελλάδας και των χωρών της Καραϊβικής

Κατά τη σύγκριση των δομών κόστους των προγραμμάτων Golden Visa της Ελλάδας και της Καραϊβικής, είναι προφανές ότι τα προγράμματα της Καραϊβικής έχουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών και συναφών δαπανών. Ενώ ορισμένες χώρες της Καραϊβικής προσφέρουν επιλογές χαμηλότερου κόστους που ξεκινούν από $100.000, άλλες μπορεί να έχουν υψηλότερες επενδυτικές απαιτήσεις. Τα άτομα θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τα οφέλη, τη φήμη και τις ευκαιρίες ιθαγένειας που παρέχει κάθε χώρα της Καραϊβικής προτού λάβουν μια απόφαση.

Συνολική σύγκριση του κόστους της Golden Visa

Συγκριτική ανάλυση του κόστους της Golden Visa παγκοσμίως

Όταν εξετάζετε τη συνολική σύγκριση του κόστους της Golden Visa παγκοσμίως, είναι σημαντικό να αξιολογήσετε τις ειδικές απαιτήσεις, τις επενδυτικές επιλογές και τα συναφή οφέλη κάθε προγράμματος. Το κόστος απόκτησης μιας Golden Visa μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τη χώρα, την αγορά ακινήτων και τις πιθανές αποδόσεις της επένδυσης.

Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος των Golden Visas στις διάφορες χώρες

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το κόστος της Golden Visas στις διάφορες χώρες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν την αγορά ακινήτων της χώρας, το οικονομικό κλίμα, την πολιτική σταθερότητα, τη φήμη και τη ζήτηση για διαμονή ή υπηκοότητα. Επιπλέον, κάθε χώρα μπορεί να έχει διαφορετικές απαιτήσεις ελάχιστης επένδυσης, συναφή τέλη και πρόσθετες απαιτήσεις δωρεάς ή συνεισφοράς.

Προσδιορισμός της πιο αποδοτικής Golden Visa

Για να προσδιορίσουν την πιο αποδοτική Golden Visa, τα άτομα θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους επενδυτικούς τους στόχους, την επιθυμητή τοποθεσία, τις πιθανές αποδόσεις της επένδυσης και τα μακροπρόθεσμα σχέδια διαμονής ή υπηκοότητας. Είναι σημαντικό να διεξάγουν ενδελεχή έρευνα, να ζητούν επαγγελματική συμβουλή και να εξετάζουν τα συνολικά οφέλη και τους κινδύνους που συνδέονται με κάθε πρόγραμμα. Τελικά, η πιο αποδοτική Golden Visa θα εξαρτηθεί από τις μοναδικές συνθήκες και τους στόχους του ατόμου.

Συγκρίνετε τις λίστες

Σύγκριση